مجموعه ســــــــفر به درون

اگر به دنبال بازیابی آرامش درون خود هستید این مجموعه به شما کمک می کند که این مسیر را به درستی و در بهترین زمان ممکن طی کنید.در تمام مسیر همواره حامی شما بوده و شما را در داشتن آرامش و حس خوب در لحظه بودن همراهی می کنیم

پخش ویدیو

مجموعه ســــــــفر به درون

گر به دنبال بازیابی آرامش درون خود هستید این مجموعه به شما کمک می کند که این مسیر را به درستی و در بهترین زمان ممکن طی کنید.در تمام مسیر همواره حامی شما بوده و شما را در داشتن آرامش و حس خوب در لحظه بودن همراهی می کنیم

مدیتیشــــــــن چیست؟

یکی از مهمترین عمل های ذهنی برای تعادل فیزیک، ذهن، روح

پادکـــــــست ها

اگاه بودن و به تعادل رسیدن و پذیرش قدمهای اصلی ما برای رسیدن به آرامش نسبی است. پادکست های ما شما را قدم به قدم هدایت میکند برای رسیدن به هدفی متعالی

اگاه بودن و به تعادل رسیدن و پذیرش قدمهای اصلی ما برای رسیدن به آرامش نسبی است. پادکست های ما شما را قدم به قدم هدایت میکند برای رسیدن به هدفی متعالی

دوره هـــــا

بخشی از مسیر آگاهی میتواند از طریق تمرین و تکرار در شما تجلی پیدا کند، در دوره ها با تمرکز ما بر مسائل مختلف شما میتوانید بعد های مختلف وجودتان را کشف کنید.

شما در ابن مسیر نیاز به آموزش هایی دارید که بتوانید شناخت بهتری از حقیقت مسیر خود پیدا کنید،در سری آموزش های قرار داده شده قصد ارتقای اطلاعات شما در ایم مسیر است.

پــــــــــلن های اشتراکی

اشتراک رایگان

رایگان

دسترسی به پلی لیست های رایگان و پادکست های روزانه و مدیتیشن های آرامش بخش

پلن یک ساله

تومان
  • دسترسی به تمام پادکست ها
  • دسترسی به دوره ها

پلن یک ماهه

تومان
  • دسترسی به تمام پادکست ها
  • حق تقدم شرکت در دوره های آنلاین

پلن سه ماهه

قیمت اصلی 5,000 تومان بود.قیمت فعلی 0 تومان است.
  • تخفیف ۱۰ درصدی برای استفاده از خدمات
  • حق تقدم شرکت در دوره های آنلاین

پلن اشتراکی پلی لیستها

  • دسترسی به پلی لیست کندالینی در قسمت مدیتیشن
  • دسترسی به پلی لیست کندالینی در قسمت دوره ها
  • دسترسی به پلی لیست پاکسازی هاله ها
  • دسترسی به پلی لیست ارتعاش ثروت

نظرات مشــــــــــتریان